Op alle aanbiedingen van Toomba, opdrachten die Toomba aanvaardt en op alle door Toomba afgesloten overeenkomsten, zijn de algemene voorwaarden van Toomba van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 39064171.

Indien u (nog) niet in het bezit bent van de algemene voorwaarden, of deze zijn niet compleet of goed leesbaar overgekomen, kunt u hier het volledige exemplaar downloaden.

algemenevoorwaardentoombav.pdf

 

Indien u prijs stelt op een gedrukt exemplaar dan sturen wij u dit graag op uw verzoek toe.