Maatwerk software laten maken

Bij een besluit om bedrijfssoftware te gaan vernieuwen kan je kiezen voor een stuk maatwerk software. Het voordeel is dat het volledig naar wens en eisen (requirements) ontwikkeld kan worden. De verwachtingen en inzichten van de opdrachtgever kunnen dan worden opgenomen. Onze ervaring is dat maatwerk software prima kan voldoen en onnodige functionaliteiten vermeden kunnen worden waardoor het perfect aansluit op de bedrijfsprocessen.

Bedrijfsprocessen laten aansluiten op maatwerksoftware

Maatwerk software kan dus volledig ontwikkeld worden naar de wens en requirements van de opdrachtgever. Je kan de software helemaal naar wens laten inrichten en doorontwikkelen. Belangrijk is wel dat de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd zijn zodat de automatisering op juiste manier toegepast kan worden. De te ontwikkelen bedrijfssoftware behoort perfect aan te sluiten op je bedrijfsprocessen. Zo voorkom je dat er beperkingen ontstaan en/of dat er inefficiënt gewerkt wordt.

Maatwerksoftware vs standaardoplossing

Een groot verschil bij het ontwikkelen van maatwerksoftware is dat de doorlooptijd van het project vaak veel langer is dan wanneer er gekozen wordt voor een standaardoplossing. Dit komt voornamelijk omdat alle requirements vertaald moeten worden naar functionaliteiten en deze moeten daarna ontwikkeld worden. Na ontwikkeling moet er getest worden en neemt de acceptatie en implementatie veel meer tijd in beslag dan een standaardoplossing. Bij een nog uit te vinden en ontwikkelen stuk bedrijfssoftware ontbreekt vaak ook een uitgebreide documentatie van de functionele specificaties. Het uitschrijven van de documentatie kost veel tijd en vraagt een investering die men liever in de ontwikkeling steekt. Het laten ontwikkelen van maatwerksoftware biedt veel ruimte om het naar eigen hand in te richten, maar vraagt ook een grotere investering dan wanneer men kiest voor een standaardoplossing.

Leversnelheid

Vooraf een realistische begroting te maken met een inschatting van doorlooptijd en totaal aantal te besteden uren is erg moeilijk. We delen een project dan vaak ook op in meerdere fases, sprints om tot een minimal viable product (MVP) te komen. De onderdelen die invloed hebben op de snelheid waarmee maatwerk software ontwikkeld kan worden wordt mede bepaald door de omvang en complexiteit van de te ontwikkelen bedrijfssoftware. Het aantal functionaliteiten en de snelheid waarmee de functionaliteiten ontwikkeld kunnen worden is ook afhankelijk van het in te zetten ontwikkelteam. Als er budget beschikbaar is om een team samen te stellen met medior en senior ontwikkelaars dan kan de ontwikkelsnelheid veel hoger komen te liggen waardoor de doorlooptijd ook sneller zal zijn. Een ander punt dat van invloed is op de ontwikkelsnelheid is de keuze van programmeertaal en ontwikkelplatform.

Complexiteit van maatwerk software in zijn geheel is een van de grootste factoren waarom de ontwikkeling van een project lang duurt. Het aantal functionaliteiten, maar ook de ingewikkeldheid binnen deze kernfunctionaliteiten zijn soms zeer uitdagend en vragen meer tijd. Vaak moet er iets uitgevonden worden en worden er algoritmes of berekeningen toegevoegd. Dit vraagt veel denk en uitzoekwerk van de ontwikkelaars voordat ze het kunnen gaan programmeren en testen.

Kosten maatwerk software

De projectduur en complexiteit bepalen in de basis voor een groot deel ook de investering die gedaan moet worden om maatwerk te realiseren. Een project voor het ontwikkelen van maatwerk bedrijfssoftware kan van 4 weken tot enkele maanden duren. Het project wordt begroot op het aantal benodigde uren keer ons uurtarief. Nadat het ontwikkeld is zal de software ook gehost, onderhouden en doorontwikkeld moeten worden. Hier bieden we verschillende servicecontracten voor aan met of zonder specifiek SLA die het best passen bij de wensen van de opdrachtgever, maar die ook bijdragen aan stabiliteit, monitoring en veiligheid.

Maatwerk software i.p.v. standaardoplossing

Vaak voldoet standaard software niet aan de eisen of werkt het omslachtig. Met maatwerk software kan je een betere aansluiting creëren omdat je het helemaal naar wens kan laten ontwikkelen. Vaak verloopt dit via een agile aanpak en begin je met de functionele basis (MVP). Ook kan je bij maatwerk je eigen huisstijl doorvoeren en de gebruiksvriendelijkheid en interface optimaliseren. Maatwerk Software kan een groot en risicovol project zijn waar de uren flink oplopen. Wij werken vaak met technieken waarin we gebruik kunnen maken van standaard componenten en slimme extensies waardoor maatwerk relatief snel ontwikkeld kan worden.

Realisatie door team Toomba

Het team dat jouw software gaat ontwikkelen wordt samengesteld op basis van de informatie dat in het ontwikkelplan is opgenomen. We kijken wat nodig is en zorgen dat iedereen optimaal ingezet kan worden binnen het project. De bestede uren per rol worden netjes bijgehouden zodat alles transparant is. Een team van specialisten dat kan bestaan uit projectmanager/leider, UX/UI designers, front-en backend developers, software architecten en testers. Tijdens de inventarisatie zal duidelijk worden wat er precies nodig is voor het ontwikkelen van jouw software.

Fases in onze werkwijze

 1. gratis oriëntatie en intakegesprek
 2. analyse en bedenk fase
 3. UX/UI design
 4. ontwikkeling / realisatie
 5. service en beheer
 6. doorontwikkeling / groei

Kennismaking en project oriëntatie

Tijdens de kennismaking stellen we vragen over je organisatie en het probleem dat je wilt gaan oplossen. Welke oplossing kan bijdragen aan het invullen van de bedrijfsdoelstellingen door werkprocessen te optimaliseren of te ontdubbelen. Bij de intake luisteren we naar je ideeën en geven een eerste gedachte of advies mee.

Bedenken en analyseren

Van idee naar realisatie door het uitwerken van een plan. Het onderzoeken en het uitwerken van de customer journey samen met het omschrijven van de productdefinitie brengt ons tot het maken van een ontwikkelvoorstel plan. Door samen te brainstormen kunnen we het doel vaststellen en kan er onderzoek gedaan worden onder de verschillende gebruikers die gebruik gaan maken van de digitale oplossing.

Ontwerpen van maatwerk software

Door het toepassen van onze user experience design dienst kunnen we een schets verder uitwerken naar een digital design dat aansluit bij de gebruikersbehoeften van je doelgroep. Om te zorgen dat de digitale oplossing gebruiksvriendelijk genoeg is voor de eindgebruiker maken we gebruik van usability testing, zo kan er gekeken worden naar hoe de interactie plaatsvindt tussen gebruiker en product. De technisch en functionele aspecten worden ook in het ontwerp meegenomen, zodat de overdracht naar realisatie soepel verloopt.

De realisatie ofwel het bouwen van de applicatie

Als het ontwerp gemaakt is kunnen we een unieke webapplicatie voor je ontwikkelen die meerwaarde biedt. Ook voor het ontwikkelen en inregelen van API-koppelingen tussen verschillende software systemen kun je bij Toomba terecht. Na de realisatiefase kunnen we op basis van data en ervaring de digitale oplossing verder doorontwikkelen.

Beheer en doorontwikkeling

Met inzet van business intelligence analyse software en het toepassen van verschillende methodieken maken we inzichtelijk waar er ruimte is voor verbetering en optimalisatie. Door het continu monitoren en het herhaaldelijk verwerken van de verzamelde resultaten (en een beetje magie) zorgen we er samen voor dat we verbeteringen en groei kunnen behalen binnen je organisatie.

Maatwerk software biedt voordeel

 • voorsprong door maatwerk en klaar voor de toekomst
 • efficiënte aansluiting op bedrijfsprocessen
 • kostenbesparing door automatisering
 • ontdubbelen van handelingen en tevreden eindgebruikers
 • onderscheidend vermogen

Een digitale transformatie door het inzetten van unieke webapplicaties kan dus voor specifieke bedrijfsprocessen kansen bieden om beter te gaan presteren en hierdoor versneld te groeien. Tegenwoordig is elke onderneming bezig met technologie alleen is niet alle kennis en ervaring in huis om zelf webapplicaties te ontwikkelen om bedrijfsprocessen te automatiseren. Toomba kan deze rol invullen en samen bouwen we innovatieve applicaties die het verschil maken. Meer weten? Neem hieronder contact op.

Misschien vind je deze berichten ook interessant