Ansul migratie van MSSQL naar MYSQL Server

Nieuws

11 augustus 2015

Bij Toomba hebben ze afgelopen maanden niet stil gezeten, sterker nog na maanden van hard werken van met name Lisette Wolffenbuttel, Timon Kuik en Sanne Spaargaren is afgelopen maand de migratie uitgevoerd van het ANSUL intranet. Wat houdt deze migratie in? Deze migratie bestond uit het aanpassen van de database omgeving van Microsoft SQL Server naar MySQL server en het kunnen uitlezen van de werkbonnen uit Google Drive, “voorheen werd dit vanaf de lokale harde schijf gelezen”, legt Lisette ter verduidelijking uit. “Om gebruik te kunnen maken van Google Drive moest er tevens een nieuwe PHP versie op de applicatie gezet worden. De vorige was zeer verouderd en de nieuwe versie was nodig doordat Google Drive gebruik maakt van de “cryptographic algorithms” die in de nieuwere versies zijn geïmplementeerd. Zonder de nieuwe versie van PHP zou Google Drive dus niet kunnen werken.” De intranet applicatie wordt elke dag zwaar gebruikt en bevat zo'n beetje elk bedrijfsproces van ANSUL, waaronder offertes, orders, klachtafhandeling, verkoop, etc. Lisette vertelt: “Het niet werken van deze omgeving houdt dus in dat een zeer groot deel van de werknemers niet hun werk kunnen doen. Voor ons een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat alles goed bleef draaien.” Welke uitdaging ben je tegengekomen tijdens dit traject? “De grootste uitdaging zat in de verschillen tussen Microsoft SQL en MySQL. De Microsoft SQL notatie en bepaalde functies die je aanroept worden net iets anders genoemd en/of genoteerd, waardoor je het niet allemaal letterlijk kan overnemen. Dit betekende dat we de gehele applicatie, die met de jaren door best groot is geworden, nagelopen moest worden. En, niet geheel onbelangrijk, dat de SQL queries die gebruikt worden om de data op te halen aangepast moesten worden naar de MySQL notatie. Daarnaast hanteerde de ANSUL intranet applicatie vrij lange kolomnamen wat dus binnen een MySQL database niet mogelijk is. Ook dit moest dus aangepast worden. Al met al een mooie uitdagende opdracht waar we best trots op zijn!” Wat is de reden voor deze migratie? “De reden voor deze migratie was de wens om de werkbonnen die de monteurs inscannen na het bezoek van een klant, niet meer te mailen naar kantoor die het dan in een mapje zetten. Daarvoor in de plaats heeft elke monteur een smartphone gekregen en kan nu simpel een foto maken van de werkbon. Deze foto wordt automatisch in zijn/haar Google Drive geplaatst. De backoffice beoordeeld de werkbon en koppelt eventuele acties hieraan door deze in de naam van het bestand met afgesproken codes te verwerken. Met de door Sanne gemaakte Google Drive koppeling vanuit het intranet, kunnen deze bestanden automatisch worden gelezen en geïnterpreteerd, zodat ze vindbaar zijn in het intranet. Omdat de werkbonnen ook ingezien moeten kunnen worden door de gebruikers van het intranet, wordt bij het openen van een werkbon deze opgehaald vanuit Google Drive, opgeslagen in een tijdelijke map en vervolgens geopend op de pc van de gebruiker”, vertelt Lisette trots. Lisette vervolgt: “Een andere reden om over te gaan op de MySQL server is de hogere snelheid bij applicaties als het ANSUL intranet. Het gebruik van de omgeving neemt toe en er wordt steeds meer aan gekoppeld. De druk om het snel te houden is dus groot en met deze stap zijn vrijwel alle onderdelen in de applicatie 2x sneller geworden. Fijn voor de eindgebruiker!” “Al met al dus een mooie stap die ook weer veel mogelijkheden biedt voor de toekomst. De applicatie kan nu makkelijker worden verhuisd naar bijvoorbeeld een UNIX omgeving en zelfs naar de cloud als de klant dat zou willen, hoe cool is dat!”

Kom met ons in contact