Data quickscan, de kracht van business intelligence

Maak slim gebruik van alle data in je bedrijf. Laat een data quickscan maken door ons team. Door data te analyseren krijg je inzicht in je organisatie en op basis van dit inzicht kun je gerichte actie ondernemen en het verschil maken.

Business intelligence

13 oktober 2020

Data quickscan, de kracht van business intelligence
van data, naar inzicht, naar actie

Maak slim gebruik van alle data in je bedrijf. Laat een data quickscan maken door ons team. Door data te analyseren krijg je inzicht in je organisatie en op basis van dit inzicht kun je gerichte actie ondernemen en het verschil maken. Heb je vragen als:

 • wat kan ik nu écht met mijn data en wat levert het op? 
 • welke kansen en risico’s zijn er? 
 • waar kan ik kosten besparen?
 • welke producten of diensten zijn winstgevend?

Krijg snel inzicht in wat business intelligence kan opleveren. Waar mogelijke kansen en of risico's binnen je organisatie liggen. 

Rapportages die je meer vertellen
We maken de complexe data visueel in overzichtelijke rapportages met ondersteuning van tabellen, diagrammen afgezet tegen tijd of andere waarde. Binnen de rapportages kan je snel filteren en alle gerelateerde data verandert dan mee. Op deze manier kunnen we de data vertalen naar een helder overzicht.

Samen met jouw kennis en expertise kunnen we de juiste interpretatie van de rapportages maken. Dit brengt heel veel inzicht en hierdoor zijn de mogelijkheden eindeloos. Enkele voorbeelden zijn:

 • inzicht inkoop marge per order
 • het beste verkocht binnen een bepaalde periode
 • functioneren van een afdeling en of persoon
 • opslag prijs per m2 per product
 • kosten per afdeling
 • inzicht krijgen in potentiële markten
 • inspelen op trends en ontwikkelingen in de markt
 • effectiviteit online marketing 

Wat levert het je op?

Deze kennis maakt dat je beter en sneller op basis van data de juiste beslissingen kan nemen en effectiever op resultaten kunt bijsturen.

Praktijkvoorbeelden: wat kan het inzetten van business intelligence jou opleveren?

Een kostenbesparing

Voor een snel groeiend bedrijf in de afvalbranche zijn we gevraagd om te helpen bij de verdere digitalisering van de onderneming. En inzichtelijk te maken waar kansen en bedreigingen liggen binnen de organisatie.

Het bedrijf stond op het punt te investeren in een grote aankoop van containers. De behoefte ontstond door de groei van het aantal orders en het tekort aan beschikbare containers op het terrein. 
Door inzet van onze business intelligence dienst werd duidelijk dat een groot aantal containers eigenlijk te lang bij klanten op locatie bleven staan. Dit was eerder niet inzichtelijk waardoor men dacht nieuwe containers nodig te hebben. Door data te verzamelen en te vertalen naar bruikbare informatie hebben ze een onnodig dure investering kunnen voorkomen.

Effectiviteit email marketing

Email marketing speelt vaak een belangrijke rol bij het inzetten van online marketing activiteiten die bijdragen aan omzet groeidoelstellingen. In de case wordt er gebruik gemaakt van een softwarepakket waarin beperkte rapportages op campagne niveau beschikbaar zijn. Door het inzetten van een uitgebreide business intelligence rapportage werd inzichtelijk dat over alle campagnes heen er een neerwaarts resultaat behaald werd over een periode van enkele maanden. Met dit inzicht kon de marketingafdeling tot actie overgaan waardoor de resultaten weer de juiste kant op gingen en hiermee de emailmarketing weer significant kan bijdragen. 


Hoe pakken we het aan?

Samen bepalen we de omvang en het doel van de data quickscan. Welk gewenst resultaat is nodig om te bepalen of het een succes is. Onze dienstverlening kan volledig op afstand uitgevoerd worden. Uiteraard krijg je een dedicated contactpersoon en zoeken we de beste communicatie vorm op die wenselijk is. 

Als de quickscan gedaan is werken we de resultaten uit in een rapportage dashboard en presenteren dit resultaat. We lichten toe en beantwoorden je vragen, en samen beslissen we dan of er een vervolg nodig is. En hoe dit er dan uit moet komen te zien.

Als we besluiten verder te gaan dan bespreken we de doelstellingen en vervolgstappen en leggen deze vast in een nieuwe overeenkomst. Doel is om meerwaarde te creëren en bij te dragen in het opbouwen en digitalisering voor een datagedreven organisatie. 

Hoe lang duurt een data quickscan?

We hebben gemiddeld 5 werkdagen nodig om de data quickscan op te zetten en uit te voeren. Eerst zorgen we in overleg met de klant dat we bij de data komen. Dan bepalen we de inhoud van de rapportage en zetten deze op. Als we de benodigde data verzameld hebben presenteren we deze in de rapportages. De uitkomst wordt dan besproken en de interpretatie van de data toegelicht.

Ben je benieuwd naar de kansen binnen je organisatie? Vertel ons je verhaal en vraag een data quickscan aan. Dan wordt al snel duidelijk wat we voor je kunnen betekenen. 

Kom met ons in contact