HackYourFuture

HackYourFuture doe jij mee? Een innovatieve samenwerking tussen regionale ICT bedrijven, opleiding instituten en overheid voor het stimuleren van het ontwikkeling, opleiden en behouden van ICT Talent!

Nieuws

02 februari 2021

HackYourFuture is een innovatieve samenwerking tussen ICT bedrijven uit de regio Deventer en Lelystad, hogescholen Saxion en Windesheim en Deventer Informatiestad. Vanuit de Saxion hogeschool is de afdeling academie mens en arbeid betrokken en in het geval van Windesheim het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen. Staatssecretaris Mona Keizer heeft de prijs voor het beste MKB!dee uitgereikt. De prijs ging naar het MKB!dee ‘HackYourFuture’.

MKB!dee is onderdeel van het grote programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministeries van OCW, SZW en EZK. MKB!dee is bedoeld om ondernemers te prikkelen werkende oplossingen te bedenken voor de belemmeringen en problemen waar ze zelf in de praktijk tegenaan lopen.

De vijf ICT bedrijven MapGear, MSML, Toomba, Programmic en Syscon en de andere partners hebben als doel kennisontwikkeling binnen en tussen MKB ICT-bedrijven te stimuleren en daardoor ICT talent beter te kunnen aantrekken en behouden.

 

Lessen van HackYourFuture geven medewerkers grip op eigen ontwikkeling

"We moeten van het idee af dat je mensen ontwikkeld met een opleiding en cursus”, vindt Stephan Corporaal, lector bij Saxion. “Ontwikkeling zet je alleen in gang door dit te integreren met het dagelijkse werk. Door te zorgen voor uitdaging, afwisseling en vooruitzicht, ruimte voor innovatie en creativiteit, met inspirerende voorbeelden en leiderschap.”

Het project HackYourFuture wil concrete handvaten bieden aan MKB ondernemers om te zorgen voor een integrale leercultuur.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is volgens Corporaal dat dit in een samenwerkingsverband wordt opgepakt. “MKB-ondernemers hebben niet de massa om individueel een geformaliseerd of maatwerk scholingstraject op te zetten. Samen lukt het wel om dit vorm te geven. Daar zit een belangrijke winst in. Het leert je ook om met een andere blik naar de werkelijkheid te kijken en met andere ondernemers te sparren die dezelfde uitdagingen hebben.”

Meer informatie over de lessen “grip op eigen ontwikkeling” Kan je terug lezen op informatiestad.nl

 

Toomba doet ook mee met de Hackathon

Op 4 maart 2021 organiseren we een Hackathon, waarbij we gedurende 1 dag in teamverband prototypes ontwikkelen voor het digitaliseren van winkeliers in Deventer. De teams zijn samengesteld uit studenten van de hogescholen Windesheim en Saxion en ontwikkelaars van de deelnemende bedrijven. 

Helemaal in deze tijd is het belangrijk om onze lokale winkels te helpen te digitaliseren. Door middel van deze hackathon willen we deze winkeliers in staat stellen hun producten en diensten ook digitaal te kunnen aanbieden. En zo de strijd te kunnen aangaan met de grote detailhandels en hun enorme budgetten.

Ervaren ontwikkelaars en softwarearchitecten geven advies, tips en tricks om samen tot de beste proof of concepts (PoC) te komen. Een vooraanstaande spreker maakt de dag compleet. Bedrijven of studenten die graag een bijdragen willen leveren zijn van harte welkom.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie ontvangen over de hackathon stuur dan een mail naar Toomba of Informatiestad

 

Monitor: wat leren we van elkaar?

De deelnemende bedrijven en scholen willen met elkaar in dit project een effectieve en aantrekkelijke ontwikkelomgeving realiseren, waarin leren met én van elkaar centraal staat. Daarin kunnen de bedrijven bijvoorbeeld in gezamenlijkheid werken aan kennisuitwisseling, teamontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Daarom zijn vanuit het project een aantal activiteiten gestart, zoals een scrum training, kennissessies en een hackathon.

In deze activiteiten worden de medewerkers van de bedrijven in de lead gezet voor hun eigen ontwikkeling en die van hun team. Medewerkers worden bevraagd voor en na elke activiteit, om in beeld te krijgen hoe er wordt geleerd en welke effecten daarmee worden bereikt

Doe je mee aan een activiteit? Vul dan vooral de vragenlijsten in zodat we leren van elkaar.

 

Aanbod leercultuur scan

Wil je zelf een integrale leercultuur opzetten? Maak dan kosteloos gebruik van de leercultuur scan die voor dit project is ontwikkeld. Je weet daarna waar de aandachtspunten liggen voor jouw bedrijf.


Vraag hier de leercultuur scan aan bij Stephan Corporaal

 

Kennissessies en netwerkborrel

Samen weten we meer! Dat is het idee achter de organisatie van de kennissessies. Deze sessies hebben als doel: het delen van kennis en de bijdrage aan de ontwikkeling van de betrokken IT-professionals.

De afgelopen periode hebben geïnventariseerd welke thema’s de medewerkers van de betrokken bedrijven interessant vinden om te bespreken en te delen. Op basis van deze inventarisatie gaan we een programma samenstellen voor de komende vier maanden. 

Elke laatste vrijdag van de maand zal er een sessie plaatsvinden van 16.00 tot 17.00 welke wordt afgesloten met een gezellige vrijdagmiddagborrel.

 

Leercultuur Scan:

Samen met de IT-bedrijven werken we aan een leercultuur. Daarom is er afgelopen periode een leercultuur scan uitgezet onder de betrokken bedrijven. Deze scan is een vragenlijst die is ontwikkeld door Saxion en Windesheim en heeft als doel om in beeld te brengen hoe het is gesteld met de verschillende onderdelen van de leercultuur. Over enkele weken zullen de resultaten met de bedrijven worden besproken. We kijken dan ook hoe de leercultuur kan worden verbeterd.

 

Stay tuned!

Kom met ons in contact