Kosten & Tijd besparen bij een project? Ga voor Agile!

Marketing

30 mei 2016

Agile is een softwareontwikkelmethode. Agile betekend: Behendig ofwel lenig. Door Agile te werken kunnen projecten vaak snel worden opgeleverd. Door het samenstellen van een multidiciplinair team (die dagelijks overleg pleegt met elkaar) kunnen we snel de juiste oplossingen kiezen. Door de klant ook deel uit te laten maken van het team kunnen er snel beslissingen worden genomen op het gebied van functionaliteiten én budget. Win-win situatie, toch? Bij Agile wordt een project opgedeeld in kleinere behapbare stukjes voor korte periodes. Iteraties of sprints genoemd. Aan het einde van zo’n sprint wordt er een bruikbaar stukje opgeleverd zodat er steeds een onderdeel klaar is. De grootste winst bij Agile projecten wordt behaald door het direct betrekken van alle disciplines én de klant zelf. Door het dagelijks overleg kunnen kleine hobbels snel worden gladgestreken. Door dat de klant er ook dagelijks bij betrokken is (en zo dus goed op de hoogte blijft) kan die ook gemakkelijk beslissingen nemen die impact hebben op het budget of functionaliteit. Zo kan een project worden gerealiseerd met zo min mogelijk kosten in een zo kort mogelijke tijd.

KOSTEN EN TIJD BESPAREN DOOR AGILE TE WERKEN

Het besparen van kosten en tijd wordt grotendeels gerealiseerd door de samenstelling van het multidisciplinaire team en de dagelijkse communicatie met het gehele team. Door de mensen met kennis op alle vlakken dagelijks bij elkaar te zetten zorg je dat lijnen kort blijven en oplossingen snel bedacht kunnen worden. In dit proces wordt de klant ook dagelijks mee genomen zodat die ook goed op de hoogte blijft en mee kan denken.

BESPAREN OP AANPASSINGEN OF WIJZIGINGEN

Daarnaast zien we als er software gebouwd wordt en dingen concreter worden dat er ineens zichtbaar wordt dat een bepaalde functie overbodig is, of juist mist. Zeker als de projecten wat groter worden is het lastig van te voren alle functies uit te denken en in te schatten. In de waterval methode is een aanpassing, veranderingen of toevoeging vaak behoorlijk lastig te realiseren. Het kost dan veel extra tijd én geld. Wanneer er wordt gewerkt met een Agile methode dan is het geen enkel probleem om tijdens het verloop van het project dingen toe te voegen of te veranderen omdat er steeds kleine werkbare onderdelen afgeleverd worden die daarop steeds uitgebreid kunnen worden.

DE KRACHT VAN AGILE TEAMS

Naast het opdelen van projecten in kleinere stukjes is een van de krachten van Agile werken ook de samenstelling van de teams. Er wordt binnen Agile projecten gewerkt met een team van een aantal mensen. Niet alleen de ontwikkelaars, designers en testers, óók de klant voor wie de software wordt ontwikkeld maakt deel uit van het team. Zo blijven de lijnen kort, direct en is er minder ruis. Het is een zelfsturend multidisciplinair team en heeft géén projectleider die er boven staat en alles aan stuurt. Het team overlegt met elkaar wat de beste oplossing is, welke features er eerst worden opgepakt en hoe het wordt gebouwd. Om het team te ondersteunen zit er altijd een “Scrum Master” bij: deze zorgt er voor dat het team niets in de weg staat om hun werk goed te doen en begeleid zo het gehele team. Voordeel van zo’n zelfsturend team is dat iedereen zich net zo verantwoordelijk voelt. De verantwoording ligt niet alleen bij de projectleider maar bij het gehele team. Zo worden kunnen er de beste resultaten behaald worden! Het team heeft dagelijks een stand-up (staand vergaderen zorgt er voor dat het niet te veel tijd kost en alleen de belangrijkste dingen aan bod komen) om de prioriteiten te bepalen en te bekijken of er nog knelpunten zijn.

AGILE KAN ÓÓK BIJ TOOMBA

Bij sommige klanten kunnen we het gehele project Agile aanpakken. Bij andere klanten wordt het project van te voren vast gelegd, dus op de waterval methode. Bij alle projecten maken we gebruik van een Agile project bord. Deze hangt op een groot scherm midden in ons kantoor. Hierop zijn alle taken zichtbaar die moeten worden uitgevoerd. Zo kan iedereen gemakkelijk zien wat er nog open staat.

CONTINUE IN GESPREK MET DE KLANT

We hebben gemerkt tijdens het Agile aanpakken van de projecten dat klantbetrokkenheid een van de belangrijkste dingen is. Zo zit de klant in de driver seat en kan hij regelmatig bij sturen. Je hoeft vooraf nog niet te weten waar je over een half jaar wilt zijn. Onze sprints worden bijvoorbeeld in een tijdsperiode van twee weken afgerond, daarna leveren we een werkbare demo op en gaan we in gesprek met de klant om te zien of we nog steeds de goede richting op gaan.

VERTROUWEN IN AGILE

Om een project op de Agile manier aan te pakken is het belangrijk dat beide organisaties (ook het management) vertrouwen hebben in de Agile methode en ook daarmee kunnen en willen werken. Je maakt daarbij namelijk geen lange termijn planning maar kijkt per sprint. Uiteraard wordt er natuurlijk wel met een scherp oog gelet op het budget tijdens de vele contact momenten in het team waar de klant ook deel van uit maakt.

Kom met ons in contact