Samenwerking met Nintes en Nedbricks

Nieuws

13 mei 2016

Begin februari hebben we de aftrap gehad voor de samenwerking met Nintes en NEDbricks. Twee exclusieve netwerken voor (aankomende) bestuurders en directeuren. Zij benaderde Toomba om twee nieuwe websites op te gaan zetten. Tevens op korte termijn een landingspagina voor NEDbricks omdat deze website nog niet bestaat. Deze landingspagina is inmiddels al gerealiseerd en staat al online.

OVER NINTES EN NEDBRICKS

Het zijn twee netwerken die alleen toegankelijk zijn voor leden. Lid worden van de netwerken is alleen mogelijk door middel van invitatie. Nintes richt zich op de aankomende bestuurders in Nederland, NEDbricks richt zich juist op de meer ervaren bestuurders en directeuren. Werkbezoeken en Experience meetings Door beide netwerken worden regelmatig werkbezoeken en experience meetings georganiseerd die uiteraard alleen toegankelijk zijn voor de leden. Bij Nintes worden veelal ervaren bestuursleden uitgenodigd om zo te zorgen dat de aankomende bestuurders zich breder kunnen ontwikkelen en zo het verschil kunnen maken in het bedrijfsleven. Ook bij NEDbricks worden ook regelmatig werkbezoeken en experience meetings georganiseerd, deze zijn alleen op uitnodiging toegankelijk.

OVER HET PROJECT: EEN NETWERKPLATFORM

Voor beide sites moet er een netwerkplatform ontwikkeld worden met daarbij een ledenportaal. In het ledenportaal kunnen bijvoorbeeld evenementen getoond worden maar bijvoorbeeld ook een smoelenboek voor de leden of casussen bekijken. Het wordt straks ook mogelijk om als werkgroep te gaan communiceren met elkaar via het platform

RESPONSIVE DESIGN

Belangrijk is daarbij dat de websites responsive op gezet worden zodat er geen aparte app hoeft te worden ontwikkeld om zo kosten te besparen. De websites worden ontworpen op basis van de bestaande huisstijl. Zo sluiten de websites goed aan en zijn ze herkenbaar voor de leden van de netwerken.

NIEUWSBRIEF TEMPLATE VOOR MAILCHIMP

Ook gaan we een nieuwsbrief template ontwikkelen in Mailchimp. Dit is een veel gebruikte tool voor het versturen van nieuwsbrieven waarin grote aantallen e-mails verzonden kunnen worden en de aflevering gegarandeerd wordt. Daarnaast is het zo gebruiksvriendelijk dat iedereen er mee uit de voeten kan. Voordeel is ook dat er vele statistieken automatisch worden bijgehouden én het ook te koppelen is aan Google Analytics. Zo kan er ook gemakkelijk worden bijgehouden of een bepaald doel op de website (zoals inschrijven op een evenement) wordt behaald door iemand die via de nieuwsbrief binnen is gekomen.

Kom met ons in contact