Toomba ventures investeert in FPSupport

Toomba maakt bekend te participeren in FPSupport. Wij investeren in innovatieve software ontwikkeling en is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de applicatie.

Nieuws

10 november 2020

FPSupport zet grote stappen!

Hoe gaaf is dat, van startup naar een volwaardig en succesvol bedrijf. De afgelopen jaren hebben we dankzij het vertrouwen van onze klanten en partners onze software ontwikkeld en vele organisaties geholpen met digitale borging en monitoring van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en techniek.

Meer dan innovatieve software

Grip op ondersteunende processen is waarin we faciliteren. Veiligheid en gezondheid van mensen, beheersing van kosten en voldoen aan wet- en regelgeving zijn de belangrijkste doelen. Het succes is onlosmakelijk verbonden met de combinatie tussen de eenvoud van de software en de aandacht voor mens, proces en organisatie.

 

Samenwerking en participatie

Met trots en plezier maken we bekend dat we participeren in FPSupport. Toomba Ventures investeert in innovatieve software ontwikkeling en is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de applicatie.

Vooruit kijken

Onze ambities zijn groots, maar realistisch. Een aanzienlijk doorontwikkeling en uitbreiding van de software en de samenwerking met ketenpartners gaan hierin het verschil maken. Eenvoud blijft daarbij, net als de persoonlijke aandacht voor mens, proces en organisatie, voorop staan.

 

Kom met ons in contact