Vacatureplatform en kennisbank

Vrijwilligerscentrale LelystadDoet! is onderdeel van Welzijn Lelystad. Het vacature en kennisbank platform biedt voor alle inwoners van Lelystad een plek waar binnen bepaalde branches vrijwilligerswerk en specifieke kennis gevonden kan worden.

Diensten en technologie

UX design services, Front- en backend development, consultancy,

www.vrijwilligerslelystad.nl

De uitdaging

Gemeente Lelystad heeft een enorm hoog percentages vrijwilligers t.o.v. het aantal inwoners. We kregen de opdracht om een platform te ontwikkelen waar al deze vrijwilligers en organisaties bij elkaar kunnen komen. Waar maatschappelijke organisaties, stichtingen of verenigingen in Lelystad zonder winstoogmerk zich gratis kunnen registreren.

De oplossing

Het ontwerp en bouwen van een zeer uitgebreid vrijwilligerswerk platform waar alles digitaal verloopt zonder grote tussenkomst van medewerkers. Binnen het platform komen alle aspecten van werving en selectie, aanbieden van werk, vinden van werk, aanbieden van learnings en trainingen bij elkaar. Waar ook informatie gevonden kan worden over hoe Lelystad het vrijwilligerswerk heeft ingericht en hiermee omgaat.

Het platform

Het platform laten zien dat vrijwilligerswerk méér is dan alleen zorg en dat het bijvoorbeeld heel interessant kan zijn voor jongeren want met vrijwilligerswerk lever je immers een waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

Het resultaat

Met het platform is efficiëntie aanbracht binnen de werkprocessen van LelystadDoet, nu is men in staat om sneller en met minder handwerk meer resultaat te boeken, hetgeen een mooie ontwikkeling is waar ook de vrijwilligers en organisaties baat bij hebben.

Vergelijkbare cases