Design Thinking

Binnen de User Experience maken we gebruik van de methode Design Thinking om strategische en met in het bijzonder zeer complexe problemen op te lossen.

Door gebruik te maken van verschillende methodieken worden er vanuit menselijke behoeftes problemen gedefinieerd. Hierbij staat de mens dus altijd centraal. Om een oplossingsgericht product te bedenken wordt de behoefte van de gebruiker en opdrachtgever altijd opgenomen. Een oplossing dat van waarde is voor het bedrijf om te kunnen doorontwikkelen en uiteindelijk meerwaarde oplevert.

Doorontwikkeling

Omdat een digitaal product nooit helemaal af is bij de technische oplevering. Wordt na het live zetten feedback en data verzameld dat verwerkt kan worden in de doorontwikkeling.

Een applicatie of website heeft altijd nog aandacht nodig voor onderhoudt en doorontwikkeling. Het is een proces dat constant doorlopen zal worden om zo nieuwe inzichten bloot te leggen die verwerkt kunnen worden in optimalisatie van de oplossing.

De klant & project

We bieden een volledige dienstverlening aan. En beschouwen onze klanten als partners die we graag helpen met het maken van strategische keuzes voor het maken van een digitale oplossing.

Bij het uitvoeren van onderzoek en uitwerken van een digitaal product is het essentieel dat de communicatie tussen keuzes en uitvoering zodanig worden benut dat de partner ontzorgd wordt binnen dit traject.