Software ontwikkeling

Vanuit onze jarenlange ervaring hebben we door het toepassen van slimme technieken en methodieken een Devops omgeving ontwikkeld.

Zo kunnen we snel van staging naar livegang gaan om innovatieve webapplicaties efficiënt op te leveren. Dit scheelt in doorlooptijd en dus ook in de benodigde investering voor het bouwen van applicatie.

API development

De afkorting API staat voor Application Programming Interface. De API zorgt voor een koppeling tussen verschillende online softwarepakketten. Hierdoor wordt het mogelijk om informatie over de verschillende pakketten heen uit te wisselen, te delen en of aan te vullen.

Laat een eigen api ontwikkelen voor uw app, voor gebruik van cloud en of webapplicatie. Met een specifiek, flexibel of standaard te ontwikkelen api koppeling kun je de benodigde informatie uitwisselen tussen verschillende software systemen.

Mobiele app ontwikkeling

Mobiele applicaties op maat en gebruiksvriendelijk voor Android en IOS-apps. Bij het ontwikkelen van apps maken we gebruik van standaard componenten zodat de doorlooptijd verkort wordt.

Applicatiebeheer

We bieden een volledig ontzorgt applicatiebeheer aan in ondersteuning, beheer en hosting. Stabiliteit en beveiliging van de maatwerk software oplossingen.

Monitoring om inzichtelijk te krijgen of een oplossing goed functioneert, zodat pro-actief gehandeld kan worden. Dit ter voorkoming dat een oplossing onnodig lang niet kan functioneren. 

Uitvinden en ontwikkeling

Het ontwikkelen van web software is een creatief proces. Omdat bij het engineeren van software vooraf niet precies duidelijk is hoe en wat er gemaakt moeten worden, vergelijken we het proces met het uitvinden een oplossing.

Bij iets uitvinden is ook nooit vooraf precies duidelijk wat er gaat komen. Bij het programmeren van nieuwe applicatie moeten oplossingen bedacht worden voor de problemen waar tegenaan gelopen wordt tijdens de ontwikkeling. 

Development uitdagingen

Ondanks de keuze uit vele programmeertalen, methodes, voorschriften en processen blijft het schrijven van code te bestaan uit een groot deel van nieuw uit te vinden oplossingen. Daarom is er bij het ontwikkelen van een ontwerp naar code een hoge mate van flexibiliteit nodig.

Hier passen we dan ook de werkwijze op aan door te kiezen voor een Agile aanpak. De vrijheid die je hierin wilt en nodig hebt, biedt enkele voordelen, maar maakt het zeker ook moeilijker om een project goed uit te voeren en beheersbaar te houden. Daarom nemen onze projectmanagers dit proces uit handen.