Maatwerk softwareontwikkeling
Internetbureau Toomba ontwerpt en ontwikkelt complexe websites, webapplicaties voor op maat oplossingen.

Applicatiebeheer
We bieden een volledig ontzorgd applicatiebeheer aan in ondersteuning, beheer en hosting. Stabiliteit en beveiliging van het maatwerk softwareoplossingen.

Mobiele app ontwikkeling
Mobiele applicaties op maat en gebruiksvriendelijk voor Android en IOS-apps. Bij het ontwikkelen van mobile apps maken we gebruik van Flutter een door Google ontworpen ontwikkeltool zodat de kwaliteit hoog blijft en de doorlooptijd verkort wordt.

API-development
Een API gebruik je om softwarepakketten met elkaar te laten praten. Laat een API ontwikkelen voor je app, voor gebruik van cloud en of webapplicatie. Met een specifiek, flexibel of standaard te ontwikkelen API-koppeling kun je de benodigde informatie uitwisselen tussen verschillende software systemen.

Helpdesk en nazorg
Als de realisatie van de digitale oplossing geleverd is kom je in een fase waarin er ook regelmatig aanvragen via de helpdesk verstuurt gaan worden om wijzigingen en of aanpassen door te laten voeren. Deze aanvragen willen wij graag snel oppakken en kunnen uitvoeren binnen de voorwaarden van het servicecontract. De tijd voor het verwerken van deze aanvragen worden van de urenkaart geschreven met als bijkomend voordeel dat er minder ad-hocfacturen verstuurd worden.

Naast het uitvoeren van technisch onderhoud kunnen de gereserveerde uren ook worden ingezet op: uitvoeren van content taken, maken van een specifieke ureninschatting, onderzoek of het geven van adviesgesprek.

Waarom zijn er updates nodig?
Elke maand komen er nieuwe apparaten uit, vinden er besturing en browser updates plaats. Koppelingen, programmatuur en platforms kunnen vervangen en of verouderd raken waardoor de oplossing niet blijft functioneren en er een ongewenste situatie ontstaat. Continuïteit, stabiliteit en veiligheid zijn zaken die dan niet te onderhouden zijn. 

Hosting en SLA
Naast onderhoud bieden we ook hostingdiensten aan en zijn we met name gespecialiseerd in de Google Kubernetes hosting services. Omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat bij het ontwikkelen van de oplossing werken wij met 2 type hosting omgevingen. De meeste oplossingen worden namelijk ontwikkeld in een ontwikkelomgeving ook wel staging omgeving genoemd. De ontwikkelomgeving dient voor livegang de mogelijkheid om op een niet live omgeving te ontwikkelen. 

De ontwikkelomgeving dient net als de live omgeving gehost te worden. Toomba richt beide omgeving in en beveiligt deze, houdt de beveiliging up-to-date, scant de performance en beheert de database. Specifieke afspraken over de servicediensten leggen we vast in een SLA.