Digitalisering register van historische luchtvaartuigen – NFHL

Beheer en onderhoud van NFHL's register database
De Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) is een organisatie die zich richt op het behoud van historische luchtvaartuigen en de geschiedenis van de luchtvaart in Nederland. Als onderdeel van hun missie heeft de NFHL de ontwikkeling van een register database nodig. Zo kunnen zij hun verzameling van historische luchtvaartuigen en hun geschiedenis beheren.

Ontwikkeling eigen register database

De nieuwe regeling voor de historische luchtvaart is een feit. Dit betekent nieuwe regels om te kunnen vliegen met historische luchtvaartuigen. Deze regeling waar alle vliegactiviteiten in staan beschreven vallen onder de Nationale wetgeving en is samen met de KNVvL en het ministerie van IenW tot stand gekomen: “Regeling Nationale Veiligheidsvoorschriften Luchtvaartuigen” (RNVL)

Voor de Luchtvaart liggen veel bedreigingen op loer, en al helemaal voor de historische luchtvaart. CO2 en Stikstof uitstoot, de geluidsproductie en luchtruim beperkingen. Om duidelijk te maken welke luchtvaartuigen vallen onder de historische luchtvaart is er een eigen Register Mobiel Luchtvaarterfgoed vereist.

In het register staat met meer dan 1000 luchtvaart erfgoedstukken. Alle vormen van historische luchtvaart zullen er vermeld worden. Vliegtuigen, Helikopters (civiel en militair), Luchtballonnen, zweefvliegtuigen, drones, etc.

Dit register zal ook leidend zijn bij Fondsen als het Mondriaan Fonds. Het wordt erkend door het ministerie van OCW en zal door Mondriaan worden geconsulteerd als er aanvragen komen vanuit de historische luchtvaart ter ondersteuning van projecten.

Tevens zal het ook helpen als zij in gesprek gaan met sponsors, bedrijven, verzekeraars en luchthavens omdat ook zij een steentje bij kunnen dragen om dit luchtvaarterfgoed te behouden.

De realisatie

Het ontwikkelen van een database is een proces dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist. Daarbij is het belangrijk om een ​​database te ontwikkelen die niet alleen aan de huidige behoeften van de NFHL voldoet, maar ook schaalbaar is voor toekomstige uitbreidingen.

Het eerste wat gedaan wordt bij het ontwikkelen van een database is het bepalen van de vereisten. Welke gegevens moeten worden opgeslagen en hoe worden deze gegevens gestructureerd. Voor de NFHL betekende dit, dat we informatie moeten opslaan over de verschillende luchtvaartuigen in hun collectie, waaronder hun geschiedenis, specificaties en technische informatie. En daarbij de mogelijkheid voor het uitbreiden van de informatie met ook bijvoorbeeld foto’s van de verschillende modellen.

Nadat de vereisten zijn bepaald, kan er een database-ontwerp worden neergezet. Dit omvat het maken van de tabellen, het instellen van de relaties tussen de tabellen en het toevoegen van gegevens aan de database. Het is belangrijk om de database te testen om ervoor te zorgen dat deze correct werkt.

Eenmaal gebouwd, moet de database worden onderhouden en bijgewerkt. Te denken aan het toevoegen van nieuwe gegevens wanneer nieuwe luchtvaartuigen worden toegevoegd aan de collectie, het bijwerken van informatie over bestaande luchtvaartuigen en het verwijderen van verouderde gegevens.

Veiligheid

Ten slotte is het belangrijk om te zorgen voor de beveiliging van de database. We beperken de toegang tot de database tot geautoriseerde gebruikers. Daarnaast maken we regelmatig back-ups van de gegevens om deze te beschermen tegen verlies. We doen dit volgens de ISO 27001 richtlijnen.

Het ontwikkelen van een register database voor de NFHL is dus een belangrijke stap in het behoud van historische luchtvaartuigen en de geschiedenis van de luchtvaart in Nederland.

We zijn trots dat we hieraan hebben mogen bijdragen. Ook zullen we de database register in opdracht van NFHL beheren en technisch onderhouden.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een eigen database opstellen en beheren? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Misschien vind je deze berichten ook interessant