Toomba is FSQS-NL gecertificeerd

Geweldig nieuws! Wij zijn recent FSQS-NL gecertificeerd! De nalevingsinformatie is gepubliceerd voor NN-Group en andere inkooporganisaties die ‘Financial Services Qualification System’ gebruiken. Natuurlijk zijn wij hier heel erg blij mee, maar waar staat FSQS-NL voor?

FSQS-NL in het kort

FSQS-NL (Financial Services Qualification System-Netherlands) is een netwerk van financiële instellingen, zoals banken als ABN AMRO en verzekeringsmaatschappijen, die samenwerken om tot een enkele standaard overeen te komen voor het beheer van de toenemende complexiteit van informatie.
Met de FSQS-NL certificering kunnen deze instellingen aan toezichthouders aantonen dat hun leveranciers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Met het behalen van de certificering voldoet Toomba formeel aan alle kwalificaties met betrekking tot beveiliging van data en naleving van de lokale regelgeving en gedragscodes.

 

Een nieuw en vereenvoudigd proces

Alle leveranciers vullen online een basisregistratie vragenlijst in via het FSQS-NL branded portaal. Hierdoor kan het systeem een risicoprofiel van leveranciers ontwikkelen om te bepalen of de leverancier nog meer informatie moet verstrekken. Dit maakt het proces veel efficiënter voor ons als leverancier. Onze certificeringen en verzekeringen worden getoetst en gevalideerd.

Het tweede informatie stadia wordt voltooid door leveranciers die actief zijn in gebieden met een hoger risico. Leveranciers vullen een meer gedetailleerde vragenlijst in, inclusief het uploaden van ondersteunende documentatie, indien van toepassing. Het deskundige team van FSQS controleert en valideert alle informatie die de leverancier indient om ervoor te zorgen dat de ontvangen informatie voldoet aan de hoogste kwaliteit, actualiteit en nauwkeurigheid.

 

Leveranciersinformatie en risicobeheer

FSQS-NL is een gemeenschap van financiële instellingen, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, die samenwerken om een ​​enkele standaard overeen te komen voor het verzamelen van de toenemende hoeveelheid en complexiteit van informatie van derden en vierde partijen die nodig is om naleving aan te tonen aan regelgevers, intern beleid en bestuurscontroles.

FSQS-NL zorgt ervoor dat een objectieve en consistente aanpak wordt gevolgd om het inherente risico bij derde en vierde partijen te beoordelen en de informatie te verzamelen die relevant is voor de aard van de goederen en diensten die worden geleverd, over alle belangrijke risicobeheersingsgebieden, inclusief informatie / cyberveiligheid, gegevens privacy, bedrijfscontinuïteit, financiële criminaliteit, gedragsrisico’s, financiële, juridische en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daarnaast bied FSQS-NL een efficiëntere en effectievere manier voor je derde en vierde partijen om hun informatie te verstrekken, aangezien ze een enkel profiel kunnen bijhouden met informatie waartoe al hun klanten in de gemeenschap toegang hebben. Samenwerking met collega’s vergemakkelijkt het bundelen van kennis en expertise om de beste benaderingen te bepalen om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Alle leveranciersinformatie wordt gepubliceerd zodat de gemeenschap deze kan doorzoeken, analyseren en rapporteren via een standaard internetbrowser, en kan worden geëxporteerd naar andere applicaties of processen.

Meer informatie over FSQS-NL kan je lezen op hellios.com/fsqs-nl 

Misschien vind je deze berichten ook interessant