Stappenplan business intelligence

Applicaties kunnen een uitzonderlijk complex data model hebben, deels door gemakzucht en/of onervarenheid van de ontwikkelaar dan wel de inherente complexiteit van de applicatie. Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, volgen we onderstaande methodiek om met een minimale inspanning en risico’s tot de gewenste inzichten te komen.

 1. Inventarisatie doelstellingen

 2. Vastleggen verwerkers- en/of non-disclosure overeenkomst

 3. Samenstellen projectgroep

 4. Opstellen proof of concept (PoC)

 5. Datamodel vastleggen

 6. Concept ETL-laag samenstellen

 7. Concept rapportages opstellen

 8. Evaluatie doelstellingen en mogelijkheden

 9. Definitieve ETL-laag

 10. Basisrapportages samenstellen

 11. Toetsen uitkomsten rapportages

 12. Verfijnen ETL-laag en basisrapportages

 13. Optioneel: opleiden gebruikers

Inventarisatie doelstellingen

Een belangrijk onderdeel is de onderlinge verwachtingen vast te stellen. Hierbij proberen we een zo helder mogelijk beeld te krijgen van onder meer:

 • Welke informatie ontbreekt of is kostbaar om samen te stellen?

 • Wat zijn de verwachte effecten van meer / sneller inzicht ?

 • Welke informatiebronnen zijn hiervoor beschikbaar?

 • Hoe kunnen informatie uit deze informatiebronnen halen?

 • Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?

Vastleggen verwerkers- en/of non-disclosure overeenkomst

Veel informatiebronnen zullen bedrijfs- en/of persoonsspecifieke informatie bevatten. We leggen vooraf vast waarvoor wij deze gegevens zullen gebruiken dan wel het vertrouwelijke karakter daarvan vooraf benadrukken. Dit doen we in de vorm van een verwerkersovereenkomst en/of een non-disclosure overeenkomst.

 

 

Samenstellen proof of concept (PoC)

Elk project beginnen we met een proof of concept om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en te laten ervaren welke waarde Business Intelligence aan een organisatie kan toevoegen. Een proof of concept concentreren we zoveel mogelijk rondom de vastgelegde doelstellingen, waarbij we het optimale punt proberen op te zoeken tussen inspanning (mate van complexiteit) en inzicht. We proberen de klant waar mogelijk op een aangename manier te verrassen door nieuwe inzichten te verschaffen waarmee de klant gelijk voordeel kan behalen.

Datamodel uitwerken

Zodra duidelijk is dat we naar alle waarschijnlijkheid de doelstellingen kunnen realiseren, werken we in meer detail het datamodel uit. In de proof of concept hebben we al een redelijke indruk gekregen van de complexiteit van het datamodel. Bij het uitwerken van het datamodel proberen we de structuur waar mogelijk zo plat mogelijk te houden en zo veel mogelijk data met elkaar in verband te brengen. Het grote voordeel van deze aanpak is dat er veel meer flexibiliteit ontstaat in het samenstellen van rapportages zonder veranderingen in het datamodel. Een inspanning in een goed doordacht datamodel verdient zich in latere stadia dubbel en dwars terug.  

Concept ETL-laag samenstellen

Op basis van het datamodel stellen we een ETL-laag samen. De afkorting ETL staat voor:

 • E Extract / extractie
 • T Transform / transformatie
 • L Load / laden
 

Dit zijn de drie stappen die we doorlopen om van ruwe data tot gecorreleerde data te komen. In veel gevallen zullen we meerdere zogenaamde ‘tiers’ toepassen om dit te realiseren. Het grote voordeel van meerdere tiers is dat we de data gemakkelijk kunnen hergebruiken voor andere applicaties, waardoor de investeringen beperkt blijven. 

Concept rapportages opstellen

Met de gegevens in de ETL-laag stellen we de eerste rapportages samen. Het accent ligt hierbij op het verschaffen van inzicht en niet bij de vormgeving. Het is in dit stadium cruciaal dat gebruikers de data herkennen en tot nieuwe inzichten leidt. 

Evaluatie doelstellingen en mogelijkheden

Aansluitend aan de vorige fase, evalueren we of de concept rapportages voorzien in de gedefinieerde doelstellingen en welke aanvullende toepassingsmogelijkheden we zien.  

Definitieve ETL-laag

Met de wetenschap uit de vorige fases, verfijnen we de ETL-laag en zorgen we voor een uniforme naamgeving en indien nodig voor meertaligheid. De ETL-laag stellen we zo samen dat ook een medewerker met affiniteit voor business intelligence hierna zelfstandig rapportages kan opstellen en bestaande rapportages kan aanpassen. 

Basisrapportages samenstellen

Met de nieuwe ETL-laag stellen we basisrapportages samen en zorgen voor een overzichtelijk en aantrekkelijk geheel. Tevens zullen we de rapportages summier beschrijven, zodat nieuwe medewerkers hiermee zelf aan de slag kunnen. 

Toetsen uitkomsten rapportages

Cruciaal is het toetsen van de gepresenteerde gegevens. We zullen zoveel mogelijk de eerste toetsen uitvoeren om de druk op de organisatie laag te houden. Uiteindelijk ontkomen we er niet aan om domeinexperts te betrekken die een grondige toets doen op de rapportages.

Verfijnen ETL-laag en basisrapportages

De laatste stap is de puntjes op de i zetten. Indien gewenst kunnen we gebruikers opleiden in het gebruik van de BI tooling en het zelfstandig maken en onderhouden van rapportages. Het is hierbij verstandig dat deze mensen na de opleiding structureel tijd hieraan kunnen besteden.

author

Reno Gijsbers

CCO / Business developer

Samen creëren we mooie projecten.

Vertel ons je verhaal

Pak je kans en maak een afspraak